חדשות בחקלאות, טבע וסביבה 

 
 
 
 
הסכם פשרה בעתירה לבג''ץ: תעריפי המים למגזר הכפרי יופחתו
 
העתירה שהוגשה על-ידי שלושים ישובים בהתיישבות הכפרית נגד רשות המים בטענה לאפליה קיצונית בין הצרכנים השונים בישראל, הסתיימה בפשרה בין הצדדים על פיה יופחתו תעריפי המים לצריכה הביתית בהתיישבות הכפרית בסכום כולל של 30-35 מיליון ₪ לשנה
 
מערכת הפורטל לחקלאות טבע וסביבה  08-11-2017
 

צילום: דורון לב - הפורטל לחקלאות טבע וסביבה

בימים האחרונים הושג הסדר פשרה בעתירה לבג"ץ שהוגשה כנגד רשות המים בעניין תעריפי המים לצריכה ביתית בהתיישבות הכפרית. תעריפי המים יופחתו בסכום כולל שנע בין 30-35 מיליון ₪ לשנה לכלל המגזר הכפרי.

» רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו אלינו לפייסבוק

משמעות ההסדר הינה שבתעריפי 2018 צפויה הפחתה של כ-35 אג' למ"ק בתעריף עבור הכמות המוכרת והפחתה של כ-20 אג' למ"ק עבור מים מעבר לכמות המוכרת, וזאת בנוסף להפחתה המשמעותית שנעשתה ביולי 2017 לאור תיקון 27 לחוק המים.

לפני כשנה וחצי הגישו כשלושים ישובים בהתיישבות הכפרית, בשיתוף עם פורום אגודות וספקי המים בארגון עובדי המים והתאחדות חקלאי ישראל, עתירה לבג"ץ כנגד רשות המים בטענה לאפליה קיצונית בין הצרכנים השונים בישראל, בקביעת תעריפי המים לצריכה הביתית.

בעתירה, שהוגשה באמצעות עו"ד לילך רזניק, טענו העותרים כי בשנת 2010, כאשר הוחלה הרפורמה בתעריפי המים, נקבע לכל אחד מתאגידי המים והביוב תעריף שונה, המבוסס על תחשיבים ופרמטרים ספציפיים לו, בעוד שליישובים הכפריים המאוגדים במועצות האזוריות לא נערכו חישובים דומים ולא נקבעו כללים לשם כך. לפיכך, נקבע כי תעריפי המים ליישובים אלה יעמדו על ממוצע התעריפים שנקבעו לתאגידי המים והביוב.

בשנת 2013, נקבע לספקים במרחב הכפרי [כלומר ליישובי המועצות האזוריות] תעריף שונה, שהיה גבוה מהתעריף הגבוה ביותר שנקבע לתאגיד מים וביוב כלשהו, וחרג בשיעור ניכר מממוצע התעריפים שנקבעו לתאגידי המים והביוב, וזאת ללא כל תחשיב וללא שום קריטריון ענייני, תוך אפליה קיצונית של צרכני המים בהתיישבות הכפרית ומבלי לתת את הדעת על העלויות בהן נושא הספק במרחב הכפרי ותוך התעלמות מהוצאותיו ועלויותיו בהבאת המים עד למשתמש הסופי ומעלויות האיסוף והטיפול בביוב בהן נושאים צרכני הספקים החד-רשותיים.

עוד נטען בעתירה כי מצב לא תקין ומפלה זה נמשך כבר מזה שנים, ולמרות התחייבויות מפורשות לתקנו, ממשיכה רשות המים לקבוע לספקי המרחב הכפרי תעריפים גבוהים מהממוצע שנקבע לתאגידים, גבוהים מהתעריף המתבקש ע"פ העלויות בפועל של ספקים אלו, וכאלו שאינם מאפשרים לעמוד בעקרון המחיר האחיד למשתמש הסופי. מעבר לכך, רשות המים גם איננה נוקטת בשום צעד אופרטיבי לקידום פתרון, תוך סחבת בלתי סבירה בהשלמת סקרים ובניית מודלים רגולטיביים ומודלים כלכליים תומכים.

בחודש פברואר 2017 התקיים דיון בעתירה בפני הרכב של שופטי בית המשפט העליון, במהלכו טענו באי כוח העותרים כי מזה למעלה מארבע שנים נקבע תעריף שרירותי לצרכני המגזר הכפרי, בעוד שצרכני תאגידי המים והביוב בערים משלמים תעריף על בסיס עלויות התאגיד בפועל. עוד הובהר לבית המשפט העליון, כי כפועל יוצא מקביעה שרירותית זו, צרכני הקצה במגזר הכפרי משלמים מחיר גבוה יותר עבור שירותי המים והביוב שהם מקבלים לעומת הצרכנים העירוניים- ובכך למעשה מסבסדים אותם. עוד הוסיפו וטענו העותרים, כי בידי רשות המים מצוי מאגר מידע ומסד נתונים מקיף למדי, אשר יש בו כדי לבצע חישובים ריאליים של עלויות שירותי המים והביוב במגזר הכפרי, וכי הרשות נמנעת מביצועם.

בית המשפט העליון הורה לצדדים להעביר הדדית את מלוא הנתונים והחישובים שבידיהם האחד לשני, והמליץ לצדדים לבוא ביניהם בדברים. בעקבות הדיון ובהתאם להחלטת בית המשפט העליון, התקיימו מספר פגישות ודיונים בין הצדדים וכן הועברו נתונים ומידע שיסייעו להבהרת העניין.

במהלך הדיונים בין העותרים לרשות המים, גובשו הבנות ולפיהן יקבע התעריף לספקים המקומיים באופן שמהתעריף הארצי האחיד שמשלמים צרכני תאגידי המים והביוב, יופחת רכיב ביוב בהתאם לממוצע אגרות הביוב במועצות האזוריות ועל בסיס זה, יקבע תעריף חברת מקורות לספקים המקומיים. בהתאם להבנות אלו, פרסמה רשות המים תיקון לכללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) המעגנים את ההפחתה האמורה, וכללים אלו צפויים להיות מאושרים עד לסוף שנת 2017.


מנכ''ל ארגון עובדי המים ארז וייסמן, צילום: אהובית קייזר

ארז וייסמן, מנכ"ל ארגון עובדי המים: "במהלך הדיונים ביצע ארגון עובדי המים סקרים בעשרות יישובים בהתיישבות הכפרית. מנתונים שנאספו בנושא תעריפי המים המסופקים מאת מקורות, עלה כי בעוד שתעריף רכישת המים לצריכה הביתית מחברת מקורות ע"י הסקטור העירוני הינו 2.92 ₪ למ"ק, משלמים צרכני המגזר החקלאי מחיר גבוה בהרבה - 3.67 ₪ למ"ק. מדובר בתחשיב פשוט ושמרני המבטא סבסוד של לפחות 75 מלש"ח בשנה של המגזר הכפרי את המגזר העירוני''.

''נתונים אלה העידו על פער הולך וגדל בין תעריפי המים לצרכנים במרחב העירוני לבין הצרכנים במרחב הכפרי, זאת בניגוד גמור להחלטה על מחיר מים אחיד ותוך הפליה ברורה בין צרכני המים השונים. אני שמח שלאחר תהליך ממושך הצלחנו, בעזרתה של עו"ד לילך רזניק ובשיתוף עם ארגון "מים לישראל", שלקח על עצמו את המשך הטיפול בנושא, להגיע להסדר חשוב, שיביא להפחתת תעריפי המים למגזר הכפרי כולו וימנע את האפליה, שהלכה והתגברה, בין צרכני המים בהתיישבות החקלאית לבין הצרכן במגזר העירוני" אמר וייסמן.
 
 
 
 
 
 

 דף הבית  •  יעוץ חקלאי  •  תיירות כפרית  •  חדשות בחקלאות טבע וסביבה  •  מודעות - לוח חקלאי  •  דרושים בחקלאות  •  אינדקס אתרים חקלאיים  •  גינון ונוי  •  מתכונים  •  שרות מנויים חינם  •  RSS  •  לפורטל החקלאי באנגלית